MÜKEMMEL DİZAYNI VE İŞLEYİŞİYLE; İNSAN BEYNİ
Mükemmel Dizaynı ve İşleyişiyle; İnsan Beyni

Mükemmel Dizaynı ve İşleyişiyle; İnsan Beyni

   Kafatasımızın içindeki en değerli hazinemiz, ve bizi insan yapan şey; beyin. Acaba bu muazzam yapıyı ne kadar tanıyoruz? Zaman zaman başımızda meydana gelen ağrıların bağlamı beynimiz mi acaba? Bu yersiz baş ağrılarının acı reseptörlerine bağlı olduğunu ve beynimizin bu ağrıların bir tanesini bile hissetmediğini biliyor muyuz?

   Solunum, kalp ritmi, sindirim, gibi istemsizce gerçekleştirdiğimiz somut olayların ve ezberleme, düşünme, öğrenme, mantık kurma gibi soyut olayların kontrol edildiği yer olan beynimizin gizemini hala tam olarak çözebilmiş değiliz. Bu denli çok ve karmaşık görevlerin hiçbirini karıştırmadan ya da unutmadan nasıl oluyor da yapabiliyor beynimiz?

Sol Beyin ve Sol Beyinin Görevleri

Beynimiz sağ beyin ve sol beyin olmak üzere iki ana parçadan oluşur. Sol beyin daha çok mantıksal işlevlerde kullanılırken, sol beyin ise daha çok sanatsal işlevlerde kullanılır. Biraz daha detaya inecek olursak;

Sol beyinin görevlerinden başlıcaları şunlardır;

- Konuşma, okuma,
- Yabancı dil,
- Matematiksel işlemler,
- Problem çözme,
- Analiz etme,
- Mantıksal düşünüş,
- Detaylı düşünme,
- Eleştirme.

Sağ beyinin görevlerinden başlıcaları şunlardır;

- Renkler,
- Mekân algılama,
- Müzik,
- Koku,
- Sezgi bilinci,
- Üretkenlik,
- Bütüncül düşünme,
- Canlandırma, tasvir,
- Yüzleri tanıma,
- Hayal kurma.

İnsan Beyninin Diğerlerinden Farkı Ne?

   İnsan beyni, 100 milyar’dan fazla nöron içerir. Bu nöronların her bir tanesi, kendi gibi 10 bin tanesiyle etkileşim içerisinde olan ve bağ yapan, fazlasıyla karmaşık olan beş ana lobdan oluşan, ağırlığı ortalama 1,3 kilogram ağırlığında olan, insan vücudunun tartışmasız en önemli organlarından bir tanesidir.

   Fakat insan beyninin diğer canlılardan ayıran önemli bir özelliği vardır. Neokortekste (beynin dil ve bilinç ile ilgili kısmı) diğer organizmalara göre daha çok gelişmiştir. Bu insanı diğer canlılardan ayıran en büyük özelliktir. Bu nedenle insanın başka hiçbir canlıya benzemeyen bir zihin kapasitesi vardır. Fakat bu kapasiteyi tam anlamıyla kullanmadığımız söylenir. Deha olarak nitelendirilen bireyler bile bu kapasitenin yalnızda yüzde 15’ini kullanabilmektedirler.
 


Mükemmel Dizaynı ve İşleyişiyle; İnsan Beyni yazısı, insan, insan beyni, mükemmel dizayn kelimeleriyle etiketlenmiştir.

YORUM YAZ

      Güvenlik Kodu
Yukarı